Hanki defibrillaattori työpaikalle

Onnettomuuksia tai sairauskohtauksia voi tapahtua missä vaan, niin kotoa kuin työpaikoillakin. Siksi onkin varsin tärkeää varautua aina kaiken varalle.

Kotona on hyvä olla aina saatavilla perusensiaputarvikkeet. Työpaikoilla on ensiapuvalmiuteen syytä kiinnittää vielä enemmänkin huomiota. Paikkoihin, joissa on paljon ihmisiä, kannattaa hankkia perustarvikkeiden lisäksi myös esimerkiksi defibrillaattori. Ensiaputarvike.fi myy defibrillaattorit helposti suoraan netistä.

Mikä on defibrillaattori?

Defibrillaattori eli toiselta nimeltään sydäniskuri, on laite jolla voidaan auttaa potilasta sydänpysähdystilanteessa. Laite tunnistaa sydänpysähdyksen aiheuttaneen haitallisen rytmihäiriön, ja pyrkii poistamaan sen antamalla elvytettävälle tasavirtasähköiskun.

Defibrillaattorista sähkö johdetaaan sydämeen rintakehälle kiinnitettävien elektrodien kautta. Sähkövirran avulla sydämen tahdistaminen siirtyy sen omaan sähköjärjestelmään. Tällöin sydän voi alkaa taas pumpata verta ja verenkierto palaa takaisin.

Laitteen käytöstä on tehty helppoa, sillä laite antaa selkeitä toimintaohjeita elvyttäjälle. Työpaikoilla on hyvä myös olla henkilöstöä, joka on käynyt läpi ensiapukoulutusta ja defibrillaattorin käytön koulutusta. Laitteelle on hyvä nimetä vastuuhenkilö, joka huolehtii laitteen tietojen viemisestä defibrillaattorirekisteriin, säännöllisestä huollosta, kunnosta, tarvikkeista ja koulutuksen toteutumisesta.

Defibrillaattorin sijoittaminen

Esimerkiksi ravintolassa, kauppakeskuksessa tai isossa toimistossa on hyvä varautua myös sairauskohtauksiin. Sydänpysähdyksen sattuessa, on jokaisella minuutilla merkitys potilaan selviytymisen kannalta. Siksi lähellä oleva defibrillaattori voi pelastaa hengen.

Defibrillaattori tulee sijoittaa näkyvälle paikalle, jonka luokse on helppo päästä. Sitä ei saa laittaa lukkojen taakse, vaan sen on oltava helposti otettavissa. Laitteen voi kiinnittää esimerkiksi seinään telineen avulla. Defibrillaattori on hyvä merkitä näkyvästi kansainvälisellä defibrillaattoritunnuksella.